Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Het ontstaan van Drumband St. Rochus
Op zondag 14 juli 1956 werd er, zoals iedere zondag na de hoogmis, gekaart in het stamcafé (het huidige verenigingslokaal) Café-Zaal Op de Trepkes te Hulsberg. Daarna praatte men nog over wat er verder op zo'n zondag te doen zou kunnen zijn. In veel gevallen praatte men dan over voetballen en dan voornamelijk over de beide dorpsverenigingen RKVVH en Aalbekerboys, maar ook Fortuna 54, Rapid JC en MVV. Doch deze tak van sport had toen zomerstop, dus wat nu te doen? De heren Willem Chappin, Joep Extra en Sjang Hamers besloten om naar het schuttersfeest in Klimmen te gaan.
Hier werd de basis van de huidige Drumband St. Rochus gevormd, zo bleek later.....
 

's Middags vertrokken de heren Chappin, Extra en Hamers te voet naar het schuttersfeest in Klimmen.
En Hub Hamers junior mocht ook mee. Het was stralend weer die dag. Bij het toenmalige gemeentehuis stonden Sjeng vd Bosch en zoon Andre, die in gesprek waren met Wiel Gorissen de toenmalige visventer van Voerendaal, die ook in Klimmen en Hulsberg langs de deuren kwam. Het Hulsbergs gezelschap sloot zich bij hen aan en samen bekeken zij de schutterijen die onze Limburgse folklore hoog hielden. 

Wiel Gorissen die tamboer-maître was van de schutterij van Voerendaal vertelde zo enthousiast over het schuttersgebeuren, dat wij vonden dat er in Hulsberg ook zo'n vereniging zou moeten komen. Maar omdat de kosten van een schutterij-uitrusting erg hoog waren stelde Wiel voor om met de jeugd te beginnen en deze op te laten groeien tot een goede vereniging. De heren waren het met hem eens, maar hoe moest dat allemaal gebeuren? Hoe kom je aan geweren, sabels, uniformen enz.?

Ook hier wist Wiel Gorissen raad op. In Voerendaal was namelijk een jeugdschutterij geweest, waarvan Hulsberg het materiaal wel zou kunnen lenen en eventueel later kopen. Een prachtig idee en een echte buitenkans. Zoals gebruikelijk werden er in het café "Bie der Koster" nog verschillende pilsjes gedronken en op de terugweg in het café van Harrie Habets aan de zandweg nog een paar potjes bier. En natuurlijk werd in gedachte en in gesprekken de nieuw op te richten jeugdschutterij steeds groter en mooier.
Terug in het stamcafé van Sjang Hamers werd dan ook besloten om een oprichtingsvergadering te houden. Sjang wist nog te vertellen dat omstreeks 1928 ook nog een schutterij had bestaan, die St. Rochus heette. Hij was er zelf nog lid van geweest. Zo was de naam voor de nieuwe vereniging zonder discussie gevonden en werd het Jeugdschutterij St. Rochus.

Vaandel Schutterij St.Rochus-600.jpg

Uiteindelijk werd - bijna een jaar later - de vereniging opgericht op 7 juli 1957 en presenteerde men zich voor het eerst aan het Hulsbergs gemeentebestuur op 27 september 1957 o.l.v. J. Hamers uit Hulsberg en W. Gorissen uit Voerendaal. Op dat moment bestond de vereniging uit een dertigtal leden, te weten bielemenkes, commandant, tamboers, schutters en een koningspaar. En allemaal in de leeftijd tussen 7 en 15 jaar.

In de beginjaren werd nog speurwerk gedaan naar de bescheiden en of gegevens van de oude schutterij welke in de begin jaren dertig van de vorige eeuw werd opgeheven. Alleen het koningszilver is teruggevonden in het gemeentehuis. (Dit wordt thans bewaard in het gemeentehuis van de gemeente Nuth waartoe de oude gemeente Hulsberg na de herindeling van 1982 toebehoort.) Wel werd ook nog een spaarbankboekje van de Rabobank met daarop een saldo van fl 1,-- en bijgeschreven rente van
fl 1,71 ter beschikking aan de nieuwe jeugdschutterij gesteld.

Bij de presentatie was de jeugdschutterij gekleed in een witte broek met een wit hemd en een stropdas met een hoofddeksel. In 1960 werd de witte broek vervangen door een blauwe. Er werd deelgenomen aan diverse festiviteiten en schuttersfeesten. Zo waren zij te gast in Heerlen bij het inhalen van St. Nicolaas. En in 1961 was de jeugdschutterij eregast bij de schutterij van Puffendorf in Duitsland, welke een internationaal schutterstreffen organiseerde t.g.v. hun eeuwfeest.

Bij hun 5-jarig bestaan in 1962 werd een schuttersfeest georganiseerd. Met succes werd deelgenomen aan een schuttersfeest in Sügnerath, Duitsland, waarbij vooral de tamboers erg succesvol waren.

In 1965 kwam eigenlijk de omekeer omdat de jeugd meer aandacht en belangstelling had voor de drumband dan voor het schuttersgebeuren. Want als schutters konden de jeugdige leden alleen maar aan de marswedstrijden deelnemen, maar niet aan de schietwedstijden i.v.m de leeftijd. Voor het eerst werd dat jaar dan ook deelgenomen aan een bondsconcours georganiseerd door de Limburgse bond van Tamboerkorpsen, waar de drumband inmiddels ook lid van geworden was. En wel met succes, want dit concours werd in de jeugdafdeling afgesloten met lof der jury en promotie naar de derde afdeling. In dat jaar kreeg de jeugdschutterij volledig nieuwe uniformen, te weten blauwe broek, rode jas en baret en dit is het uniform dat de vereniging tot op de dag van vandaag nog steeds draagt.

De onzekerheid in het voortbestaan van de jeugdschutterij nam steeds toe, van de ene kant boekte de drumband op concoursen en wedstrijden zeer goede resultaten maar aan de andere kant nam de belangstelling voor het schuttersgebeuren af. Vooral kinderen in de leeftijd van 12 en 13 jaar hadden geen belangstelling voor de schutterij, maar wel voor de drumband. In januari 1967 werd dan ook besloten om de vereniging voort te zetten met alleen een drumband onder de naam Drumband Jeugdschutterij St. Rochus. Deze naam werd gehandhaafd tot 1976, toen de statuten notarieel werden vastgesteld en de toen nog koninklijke erkenning verkregen werd (huidige notariële acte) en werd aansluitend de vereniging bij de kamer van koophandel aangemeld onder de naam Drumband St. Rochus.


In 2007 heeft de Drumband haar 50-jarig bestaan gevierd, waarbij nog 2 leden van de oprichting van de jeugdschutterij aanwezig waren. 

Bron: de heer Hub Hamers sr.

Realisatie dackus.it
Terug naar homepage Verstuur een mail naar ons Schrijf in ons gastenboek!